Famous Shrines in Karachi

Published on by KHAWAJA UMER FAROOQ

Shrines

  • Abdullah Shah Ghazi Mausoleum
  • Alam Shah Baba at Jama Cloth
  • Gaib Shah Baba at Kemari
  • Misri Shah Baba at Gizri
  • Muhammed Shah Dullah Sabzwari at Kharadar
  • Nuri Baba at Teen Hatty
  • Qari Muslehuddin Aleh Rehma
  • Gaib shah ghazi at garden
  • Hasan Peer at Gadap
  • Peer Panah at Malir

Enhanced by Zemanta

Comment on this post